We do the right
things right

Kdo jsme
Vytváříme ekologičtější a udržitelnější budoucnost.

Společnost Enery stojí v čele přechodu na zelenou energii, kdy využívá akvizice, vývoj, výstavbu a provoz rozsáhlých elektráren na obnovitelné zdroje energie. Díky dlouhodobě udržitelné vizi dodáváme čistou elektřinu za dostupné ceny, a vytváříme tak udržitelnější energetický sektor. 

Náš mladý a ambiciózní tým se sídlem v Rakousku zaujímá k obnovitelným zdrojům energie prozíravý přístup a pomáhá našim zákazníkům snižovat emise i náklady. 

Co děláme
Zajišťujeme, aby byla energie čistší, bezpečnější a cenově dostupnější.

Díky našemu holistickému přístupu k obnovitelným zdrojům energie poskytujeme kompletní řešení pro širokou škálu společností, veřejných služeb i vlád. 

Společnost Enery byla založena v roce 2019 a rychle se stala jedním z předních developerů v oblasti obnovitelných zdrojů energie ve střední a východní Evropě. Díky rozmanitému a rozšiřujícímu se portfoliu velkých projektů podporujeme přechod od fosilních paliv k čistším a udržitelnějším zdrojům elektřiny.

Náš společenský závazek
K obnovitelné energii přistupujeme s ohledem na komunitu.

Ve společnosti Enery věříme, že obnovitelná energie je nejen skvělá pro životní prostředí, ale představuje rovněž příležitost k posílení komunit, kterým sloužíme. Proto mnoho našich projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie zahrnuje také sociální a environmentální programy na podporu komunit a budování silnějších přírodních ekosystémů. 

Prostřednictvím naší rostoucí sítě partnerů a klientů budujeme dlouhodobé vztahy založené na spolupráci, důvěře a vzájemném respektu. Snažíme se vytvářet bezpečné pracovní prostředí, být transparentní ohledně našich procesů a minimalizovat náš dopad na životní prostředí. 

Solární dar pro nemocnici v Corabii

leden 2024

V Enery se snažíme prostřednictvím účinných sociálních projektů zlepšovat podmínky v našich místních komunitách. 

Proto jsme využili šance a pomohli naší místní městské nemocnici v rumunské Corabii se snížením nákladů na energii a přechodem na ekologické zdroje. Na střeše nemocnice jsme namontovali systém solárních panelů s výkonem 25,6 kW a jsme velmi potěšeni tím, jaký bude mít tento systém dopad. 

Namontované solární panely ušetří nemocnici náklady za elektřinu, přičemž bude moci tyto peníze investovat tam, kde budou potřeba. Jedná se o přímočarou změnu, která je bez složitostí posune o krok blíže k udržitelnosti. 

Kniha o silniční bezpečnosti

Zásadní součástí strategie ESG je závazek ke vzdělávání a podpoře rozvoje dětí a mládeže. Připravili jsme knihu věnovanou silniční bezpečnosti dětí, jež společně se zábavnými hrami a úkoly doplňujícími základní bezpečnostní lekce nabízí omalovánky semaforů, dopravních značek, přechodů a bezpečnostního vybavení. Děti se kromě zábavy při vybarvování a hrách rovněž naučí, jak se bezpečně rozhodovat při pohybu po pozemních komunikacích, takže je tato kniha, jak zábavná, tak poučná. 

Světlo pro Rumunsko: Zlepšení životních podmínek díky zelené energii

červen 2023 

Díky naší zaměstnankyni Luize Lazea našla společnost Enery nového skvělého partnera v podobě rumunské nevládní organizace Free Miorita.  

Organizace pomáhá domácnostem bez přístupu k elektřině zlepšit jejich životní podmínky instalací autonomních systémů obnovitelné energie. Společně jsme darovali a nainstalovali solární panely pro šest domácností. 

Kampaň „Světlo pro Rumunsko“ poukazuje na podceňovaný problém znevýhodněných lidí ve venkovských oblastech, kteří se nemohou připojit k elektrické síti kvůli odlehlosti svých obydlí a nemohou si dovolit platit za povolení, připojení k síti, projekty a účty za služby. 

Tato iniciativa je příkladem toho, jak může obnovitelná energie rychle a efektivně zlepšit kvalitu života.

Dar solární energie

červenec 2022 

S potěšením oznamujeme, že se zdravotnické centrum a nemocnice ve městě Byla Slatina nyní mohou pochlubit vlastním střešním fotovoltaickým systémem o výkonu 40 kW. 

Tato solární instalace je významným krokem ke zvýšení energetické soběstačnosti zdravotnického zařízení. V nadcházejících dnech bude podstatná část jeho energetické poptávky uspokojována tímto systémem, což povede k výrazným úsporám nákladů a k posílení energetické nezávislosti. 

Tato iniciativa je nedílnou součástí programu společenské odpovědnosti společnosti Enery a odráží náš závazek podporovat komunity, v nichž v Evropě působíme. Projekt úspěšně koordinovali naši partneři ze společnosti Enery Element GmbH, kteří pilně pracovali na vývoji rozsáhlého projektu fotovoltaických elektráren ve vesnicích Gabare a Drašan, jež se nacházejí severovýchodně od Sofie. 

Posílení našich budoucích ekologických hrdinů

červen 2023 až dosud 

Ve společnosti Enery pevně věříme, že vzdělání je klíčem k udržitelné budoucnosti. Tím, že děti seznámíme s obnovitelnými zdroji energie a naučíme je, jak udržovat naše životní prostředí čisté, jim umožníme stát se zastánci pozitivních změn.  Proto jsme vytvořili omalovánky Vybarvíme si energii, které jsou vhodné pro děti na prvním stupni základní školy. 

Neváhejte si publikaci vytisknout z našich webových stránek. Mohou ji využít rodiče, pedagogové a všichni, kdo se zajímají o výchovu mladých lidí. 

Pojďme vytvořit zelenější zítřek, jednu omalovánku za druhou!

Projekt pomoci Ukrajině

březen až říjen 2022 

Projekt Pomoc Ukrajině se stal jedním ze stěžejních sociálních projektů společnosti Enery pro rok 2022. Byl spuštěn jako reakce na válku na Ukrajině, jež začala v únoru 2022. Od té doby Enery poskytla mnoha ukrajinským uprchlíkům, kteří přišli do Rakouska, dočasné ubytování, doklady (víza) a obecnou podporu při integraci, včetně jazykových kurzů. 

Naši kolegové na Slovensku zajistili snídani pro 130 ukrajinských studentů ze slovensko-ukrajinské školy. Uspořádali také volejbalový turnaj pro mládež, kde týmům vysvětlili, jak se vyrábí solární energie a jak může pomoci Evropě dekarbonizovat. 

V Bulharsku jsme podpořili zelené vzdělávací centrum, které pracuje s dětmi a rodinami z Ukrajiny a snaží se je integrovat. Uhradili jsme náklady na učebnice, stravování a integrační letní tábor. 

Celkem jsme prostřednictvím různých iniciativ podpořili 440 lidí.

Šance na světlou budoucnost s Omamas

červen 2020 až dosud 

Projekt Omama na Slovensku, který řídí nevládní organizace Cesta Von, se věnuje řešení náročných podmínek, v nichž se vyrůstají děti ze znevýhodněných romských rodin. Jeho posláním je poskytnout těmto dětem příležitost získat kvalitní vzdělání, zajistit jim stabilní zaměstnání a nakonec se stát hodnotným přínosem pro společnost. Podstatou projektu je posílit postavení matek v komunitě tím, že je vyškolí, aby se staly mentorkami jiných matek a jejich dětí. 

Nevládní organizace Cesta Von v současné době zaměstnává přibližně 35 Omam, které pracují v 25 romských komunitách po celém Slovensku. Enery aktivně podporuje a spolupracuje s Omamou Jankou od roku 2020 a nyní má na starosti péči a vedení 20 dětí ve vesnici Huncovce.

Nedjalkovi spolupracovníci v Růžovém údolí

srpen 2021 až dosud 

Ve nepřetržité snaze zlepšit životní prostředí opylovačů a boj proti celkovému úbytku jejich populace jsme se rozhodli v naší elektrárně Karadžalovo v bulharském regionu Thrákie vyzkoušet včelí projekt. 

Díky neocenitelným odborným znalostem externích specialistů na včely a vegetaci a obětavosti jednoho z našich zaměstnanců, Nedjalka Djalkova, se našemu týmu v Bulharsku podařilo do solárního parku umístit několik včelstev a vytvořit oblast přátelskou k opylovačům. 

Úspěch tohoto projektu nás motivoval k jeho zopakování v dalších zemích, kde působíme, jako je Rakousko a Rumunsko, a znamenal začátek naší značky Solar honey. 

Bio sekačky na trávu při práci

duben 2021 až dosud 

Práce v souladu s okolními ekosystémy a ochrana biologické rozmanitosti je základem naší strategie ESG. Proto jsme se rozhodli zaměřit naše úsilí na více způsobů využití půdy pro naše fotovoltaické elektrárny. 

Spolu se zkušeným místním zemědělcem představil náš český tým stádo ovcí, které v solárním parku Určice na Moravě nahradilo tradiční sečení trávy stroji. Ovce spásají čerstvou zelenou trávu a zabraňují tak tomu, aby vegetace stínila solární panely a ovlivňovala jejich produktivitu. Zároveň se náš odpad mění v potravu pro zvířata. 

To byl příklad, který jsme později použili pro nasazení stejných „bio sekaček na trávu“ v našich elektrárnách v Bulharsku a Rumunsku. 

Nyní se ovce staly symbolem našeho úsilí o zavedení fungujícího a udržitelného hodnotového řetězce, jehož základem je dvojí využití půdy.

Náš tým
Jsme společnost poháněná lidmi.

Ve společnosti Enery nás řídí různorodý tým ambiciózních a perspektivních profesionálů v oboru. 

Naše zázemí se liší mnoha kulturami a jazyky, ale spojuje nás snaha vytvořit čistší a udržitelnější svět pro naše děti a budoucí generace.