Věříme v čistší budoucnost

Kdo jsme
Společnost zabývající se obnovitelnými zdroji energie s odvážným přístupem k budoucnosti

Jako společnost se sídlem v Rakousku získáváme, vyvíjíme, stavíme a provozujeme ve střední a východní Evropě elektrárny využívající obnovitelné zdroje energie. Základem našeho podnikání je mladý a energický tým, který svými kreativními nápady napomáhá tomu, aby se obnovitelné zdroje energie staly běžnou součástí našich životů. 

Ve spolupráci se společnostmi, dodavateli energií a vládami pomáháme snižovat závislost Evropy na fosilních palivech a zavádět čistší a udržitelnější formy energie. 

Od svého založení jsme díky akvizicím a budování rozsáhlých aktiv v oblasti obnovitelných zdrojů energie rychle rostli na všech trzích, na které soustředíme svou pozornost. S naším dynamickým týmem a rostoucím portfoliem aktiv jsme na dobré cestě, abychom se zařadili mezi největší evropské producenty energie z obnovitelných zdrojů. 

Náš cíl a poslání
Čistá energie je cenově dostupná, spolehlivá a přístupná.

Změna klimatu je nejzávažnějším problémem naší doby, který je motorem celosvětového přechodu na bezuhlíkovou elektřinu. Ve společnosti Enery se soustředíme na rozšiřování spektra velkých projektů zaměřených na obnovitelné zdroje energie, abychom tento přechod urychlili. A na to jsme hrdí. 

We do the right things right

Jsme přesvědčeni o tom, že pokud má obnovitelná energie nahradit fosilní paliva, musí být přístupná, spolehlivá a cenově dostupná. Proto budujeme širokou škálu udržitelných energetických zdrojů, které snižují emise uhlíku a jsou celoročním zdrojem energie pro obce, podniky a energetické sítě. 

Naše kultura a hodnoty
Věříme, že při správném způsobu myšlení je možné dosáhnout čehokoliv.

V Enery chceme být mnohem víc než jen společností, která se zabývá obnovitelnými zdroji energie. S mladým a ambiciózním týmem usilujeme o to, aby měly naše aktivity trvalý sociální a environmentální dopad na všech našich trzích a na všechny komunity. 

Jdeme ostatním příkladem

Jsme přesvědčeni o tom, že každý z nás může něco změnit. Proto neustále pracujeme na vytváření udržitelných řešení, která podporují a urychlují rozvoj obnovitelných zdrojů energie. 

Soustředíme se na řešení správných problémů

Všichni se musíme snažit o co nejrychlejší zvrácení trendu globálního oteplování a společnost Enery je odhodlána urychlit cestu Evropy k bezuhlíkové budoucnosti. Vývojem elektráren na obnovitelné zdroje energie ve velkém měřítku jsme schopni dekarbonizovat stávající energetické sítě a pomoci našim zákazníkům dosáhnout čistých nulových emisí, které jsou jejich cílem. 

Záleží nám na lidech a na naší planetě

Podporujeme kulturu spolupráce, která si váží všech našich zaměstnanců, zákazníků a partnerů. Jako přední společnost v oblasti obnovitelných zdrojů energie se snažíme zásadním způsobem ovlivnit své okolí a zároveň minimalizovat naši ekologickou stopu. 

Trvale se učíme a zlepšujeme

Jako nově vznikající společnost v dynamicky se rozvíjejícím odvětví na sebe klademe velmi vysoké nároky a podporujeme naše zaměstnance v jejich dalším rozvoji a ve sdílení a maximálním využití jejich potenciálu. 

Bezpečnost je u nás na prvním místě

Zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců a partnerů jsou pro náš dlouhodobý úspěch zcela zásadní. Proto jsme zavedli přísnou politiku „absolutně bezpečného prostředí“ ve všech oblastech našeho podnikání, abychom vytvořili bezpečné a příjemné pracoviště pro všechny. 

We do the right things right

Změnu klimatu řešíme zpříma – urychlujeme přechod na čistou energii. Snažíme se o dokonalost v každé oblasti našeho podnikání a vedeme naše zákazníky k tomu, aby se ztotožnili s konceptem ekologické budoucnosti.