Nejčistší a nejdostupnější
energie na světě 

„Výroba energie pomocí fotovoltaiky je již dnes nejlevnějším způsobem výroby čisté a udržitelné energie na našich trzích. Navíc se každým dnem zvyšuje potenciál pro další využití půdy vedle výroby energie.“
Gottfried Vana – Development Team Rakousko
Výhody fotovoltaiky (solární fotovoltaika)
Fotovoltaika je klíčem k nízkouhlíkové budoucnosti Evropy

Každou hodinu dopadá na Zemi tolik slunečního světla, že by pokrylo světovou energetickou potřebu na celý rok. Ve společnosti Enery využíváme tento přírodní zdroj tím, že získáváme, vyvíjíme, stavíme a provozujeme velké fotovoltaické elektrárny ve střední a východní Evropě. Na rozdíl od tradičních elektráren na fosilní paliva nevydávají solární panely žádný hluk, neprodukují žádné emise, nemají žádné pohyblivé části a spolehlivě vyrábějí elektřinu až 40 let. 

Při plánování nových fotovoltaických projektů se zaměřujeme zejména na místa s nízkou kvalitou půdy, která již nejsou vhodná pro zemědělství, ale jsou ideální pro výrobu solární energie. Kromě snížení emisí uhlíku přinášejí pozemní fotovoltaické elektrárny také řadu environmentálních, sociálních a ekonomických výhod. 

Ekologické přínosy
Ochrana biologické rozmanitosti a přírodních stanovišť

Pozemní fotovoltaické elektrárny mají neuvěřitelně dlouhou životnost a nemají žádný negativní dopad na půdu. Solární panely s malou fyzickou stopou nenarušují přirozené prostředí a mohou ve skutečnosti zlepšit život rostlin a živočichů svým pozitivním vlivem na biologickou rozmanitost. 

Minimální dopad na půdu

Většina našich fotovoltaických elektráren je namontována na jednoduchých rámech ukotvených k základním konstrukčním bodům v zemi. Díky tomuto přímočarému přístupu zůstává přibližně 99 % celkové plochy půdy nedotčeno. Když naše fotovoltaické elektrárny doslouží, můžeme jednoduše odstranit montážní rámy a uvést pozemek do původního stavu.  

Ekonomické přínosy

Vysoké energetické výnosy 
Naše fotovoltaická zařízení se skládají z vysoce kvalitních solárních panelů, střídačů, montážních rámů a kabeláže. Díky našim pokročilým návrhům zařízení vybíráme špičková zařízení, abychom maximalizovali výrobu energie a úsporu emisí uhlíku během životnosti každého projektu. Díky našemu zaměření na účinnost a rozsah zajišťujeme, že každá fotovoltaická elektrárna významně přispívá k ekologičtější a udržitelnější energetice. 

Jednoduchá konstrukce a minimální údržba
Pozemní fotovoltaické elektrárny jsou nákladově nejefektivnějším způsobem výroby solární energie. Na rozdíl od svých střešních protějšků nejsou pozemní solární systémy omezeny orientací, střešním prostorem ani překážkami, což nám umožňuje maximalizovat energetický výnos po celou dobu jejich životnosti. 

Ve společnosti Enery se snažíme instalovat naše pozemní fotovoltaické elektrárny na rovném a plochém terénu, takže jejich údržba je velmi jednoduchá. Díky eliminaci nutnosti přístupu na střechy můžeme kontroly a servisní práce provádět rychle a bezpečně – snižujeme tak náklady a maximalizujeme výrobu energie.