ВСИЧКИ ТВОИ
ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ
НА ЕД
НО МЯСТО

Еnery Портфолио Оптимизейшън ви осугурява опитен и надежден партньор на динамичния електроенергиен пазар. Ние можем да генерираме маскимална стойност от вашите възобновяеми активи или да персонализираме зелени енергийни решения спрямо вашите индивидуални нужди .
За производители на възобновяема енергия
Искате най-високата цена за вашата зелена енергия?

Ако сте производител на възобновяема енергия, който търси начин да монетизира зелената си електроенергия, сте на правилното място.  

Без значение дали ви е необходим достъп до пазара, оптимизация на балансирането, управление на BESS или консултации за PPA – ние сме тук, за да ви помогнем. 

С Еnery Портфолио Оптимизейшън можете да оптимизирате ефективността на вашия актив  и печалбивсичко това с минимални усилия от ваша страна. 

Продължете, за да видите още ползи 

За купувачи на възобновяема енергия
Най-ползотворните зелени енергийни решения за вашия бизнес.

Еnery Портфолио Оптимизейшън предлага широка гама от услуги за доставка на възобновяема енергия и намаляване на разходите, персонализирани според вашите конкретни нужди. 

С енергия от нашите възобновяеми електроцентрали, зелени сертификати, оптимизация на разходите за електроенергия и балансиране, подходящи техники за хеджиране на рисковете, можем да създадем зелено енергийно решение, напълно съобразено с профила на вашия бизнес. 

Продължете, за да видите всички ползи 

ОТКРИЙТЕ КАК ЕНЕРИ МОЖЕ ДА ОПТИМИЗИРА ВАШИТЕ ЕНЕРГИЙНИ РЕЗУЛТАТИ
Достъп до пазара

Ние можем да ви помогнем да получите достъп до спот и форуърд пазарите и да увеличите максимално своите приходи. 

Оптимизация на балансирането

Отключваме достъп до разнообразна и стабилна балансираща група, която намалява вашето присъствие на балансиращия пазар. Използваме иновативни модели за редуциране на небалансите, в комбинация снадеждно прогнозиране на производството, мониторинг в реално време и активно участие на интрадей пазара , за да намалим вашите разходи за балансиране. 

Гаранции за произход

Предлагаме атрактивно ценообразуване и справедлива оценка за вашите гаранции за произход. 

Полезни новини за пазара

Предоставяме актуална информация за пазара и консултантски услуги, за да определим най-печелившите възможности за вас. 

Консултиране за сключване на Договори за изкупуване на електроенергия (PPA)

Използваме нашия богат пазарен опит, за да осигурим наи-подходящия Договор за изкупуване на електроенергия (PPA) за вашия актив. Структурирането и договарянето на PPA може да бъде продължително и сложно, затова управляваме целия процес вместо вас, за да ви гарантираме пълно спокойствие. 

Доставка на зелена енергия

С разнообразно портфолио от активи за възобновяема енергия, ние можем да предложим оптимално зелено решение за вашия бизнес. Оценяваме детайлно вашите нужди и профил на консумация, за да предложим справедливи и прозрачни цени, най-подходящите стратегии за намаляване на разходите за електроенергия и балансиранеи за хеджиране на съпътвстващитерискове. Нашите консултантски услуги и актуална информация за пазара ще ви помогнат да се възползвате от най-атрактивните възможности на пазара.

За собственици на системи за съхранение на енергия
Отключете пълния потенциал на вашата батерия.

Нашите експертни услуги за управление и оптимизация на продажбите  на елекроенергия от системи за съхранение на енергия (BESS) целят да максимизират стойността на актива ви, отчитайки индивидуалните му характеристики и най-атрактивните пазарни възможности. Предлагаме разнообразни търговски модели  както за самостоятелни, така и за ко-алокирани системи. 

Като агрегатор или самостоятелно, можем да оптимизираме приходите ви от участие на европейските платформи за балансиране и арбитраж на ден-напред и интрадей пазарите. 

 

Искате да научите повече? Свържете се с нас.

Свържете се с нашия екип от експерти, за да намерим най-подходящото енергийно решение за башия бизнес: green.ppa@enery.energy. 

Petya Dimova
Head of EPO