По-добър свят за бъдещите поколения 

„Убедена съм, че успешната компания се води от целите си, действа прозрачно, стимулира постоянното учене и винаги се подобрява, както и промотира и приоритизира принципите на ESG.”
Красимира Петкова – Директор устойчиво развитие и опазване на околната среда
ESG
Стремим се да създаваме най-устойчивите решения

В Еnery интегрираме грижата за околната среда, социалната ангажираност и корпоративната отговорност във всеки аспект на ежедневните ни дейности. Като лидер в областта на възобновяемата енергия, ние вярваме, че е наш дълг да поддържаме най-високите екологични и социални стандарти, като същевременно вдъхновяваме нашите колеги и партньори по веригата на доставките да правят същото. 

Нашата отдаденост към принципите на ESG ни позволява да привличаме и задържаме най-добрите хора, да зареждаме екипа си с мотивация и целеустременост и да увеличим общата си производителност. 

E
Околна среда

Ние сме ангажирани да се справим с някои от най-важните екологични предизвикателства в света, включително измененията на климата, глобалното затопляне, замърсяването на въздуха и водата и загубата на биоразнообразието. Чрез нашата амбициозна и насочена към бъдещето култура, ние се стремим да оказваме положително въздействие върху околната среда, което пряко допринася за целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР).

S
Социална
ангажираност

В допълнение към намаляването на въглеродните емисии, ние също така изграждаме силни и дълготрайни взаимоотношения в общностите, в които работим. Като компания със социална отговорност, ние се стремим да създадем устойчиви местни работни места, които осигуряват смислена работа и ускоряват растежа на възобновяемата енергия. 

В нашата компания ние поддържаме разнообразна и приобщаваща работна среда, която кара всеки служител да се чувства ценен и мотивиран. Вярваме, че като създаваме позитивна култура и инвестираме в професионалното и личностното развитие на нашите служители, ще продължим да се подобряваме и развиваме. 

G
Корпоративна отговорност

Нашите прозрачни фирмени процеси са подкрепени от ясни роли и отговорности, които ни позволяват да смекчим всички рискове, свързани с работните ни дейности. Освен това гарантираме, че всички наши служители разбират тези политики и популяризираме нашата култура за „най-добри практики“ пред заинтересованите ни страни, бизнес партньорите ни и веригите на доставките. 

Ако искате да научите повече за нашия ESG подход и политики, свържете се с нашия екип чрез: sustainability@enery.energy

 

Нашите ангажименти
Това, което ни движи напред, е създаването на положителни екологични, социални и икономически въздействия

Като бързо развиваща се компания, в момента разработваме цялостна ESG стратегия и рамка за отчитане. По време на нашата първоначална базова оценка, извършена в сътрудничество със съответните вътрешни и външни заинтересовани страни, ние идентифицирахме четири стратегически области, върху които да се фокусираме: 

Измененията на климата и въглеродните емисии

Човешката дейност променя климата по много дълбоки и всеобхватни начини. Навсякъде по света честотата и тежестта на горските пожари, наводненията, сушите, топлинните вълни и бурите се увеличават, причинявайки широко разпространени щети на околната среда и излагайки човешки животи на риск. Тези фактори също влияят върху наличието на природни ресурси, оказвайки нарастващ натиск върху веригите за доставки и създавайки несигурност за всички предприятия, включително и нашето собствено. 

За да се адаптираме към промените на планетата и да сведем до минимум въздействието ни върху климата, ние се ангажираме да увеличим количеството възобновяема енергия, която произвеждаме, като същевременно намаляваме въглеродната наситеност на енергията, която консумираме. В допълнение към минимизирането на собствения ни въглероден отпечатък, ние се занимаваме и с нашите косвени емисии, генерирани от бизнес партньорите ни и веригите за доставки. 

Загуба на биоразнообразие и природа

Нашето ежедневие и бизнес дейностите ни разчитат директно на услугите, предоставени от природата: чист въздух и вода, здравословна почва, храни и зелени площи, за да живеем и работим в екологична среда. Въпреки че щетите върху околната среда и загубата на биоразнообразието оказват най-голямо влияние върху индустрии като земеделие и селско стопанство, ние вярваме, че всеки бизнес, включително нашият, трябва да допринесе за справянето с това. 

За да сведем до минимум въздействието си върху биоразнообразието, ние се стремим да поддържаме и възстановяваме естествените местообитания, като същевременно работим в хармония със заобикалящите ни екосистеми. Ние внимателно оценяваме уникалните характеристики на всеки обект и затова избягваме всякакви дейности, които могат да повлияят на защитените зони, докато развиваме портфолиото си. В допълнение ние разработваме нарастващ брой многофункционални обекти за възобновяема енергия, които включват местообитания на животни, зони за паша на овце и полета за опрашители. Също така, фокусираме се върху минимизирането на отпадъците, като използваме програми за рециклиране и отклоняваме материали от сметищата и депата за отпадъци, където е възможно. 

Отговорно отношение към служителите

В Еnery хората са най-ценният ни ресурс. Нашите служители оформят уникална култура, гарантират, че работните ни дейности протичат гладко и помагат на бизнеса ни да успява и расте. Поради тези и много други причини за нас е жизненоважно да гарантираме здравето и безопасността на нашите служители и да предоставим насоки и ресурси в подкрепа на тяхното професионално и личностно развитие. 

От създаването си ние непрекъснато подобряваме условията на работа в нашите обекти и офиси, включително различни инициативи за здраве и безопасност, редовни тестове за COVID-19 и мониторинг на процента на ваксинация. Също така ние работим върху подобряването на нашите процеси на обучение и развитие, за да споделяме и популяризираме знания както на индивидуално, така и на организационно ниво. 

Отговорна корпоративна позиция

Като една от нововъзникващите компании за възобновяема енергия в Европа, ние внимателно оценяваме всички екологични, социални и икономически въздействия, свързани с нашите бизнес дейности. В допълнение ние разширяваме този възглед към бизнес партньорите и външните заинтересовани страни, разглеждайки цялата ни верига за добавена стойност и общностите, в които работим. 

Стремим се да добавим стойност към всяка общност, в която работим, като осигуряваме чисто и достъпно електричество и създаваме устойчиви работни места за местните жители. Също така придвижваме ангажименти си стъпка напред, като предприемаме значими социални и екологични проекти, които оказват положително и дълготрайно въздействие. 

Нашите заинтересовани страни имат право да получават подходящи, изчерпателни и прозрачни данни за ефективността на ESG. Ето защо ние се ангажираме да публикуваме годишен доклад за устойчивостта, очертаващ нашата стратегия, цели и ангажименти, както и всеки напредък, който сме постигнали в това отношение. 

В Енери се гордеем с нашата почтеност, професионализъм и същност. 

Въпреки че ние гарантираме, че нашите служители се чувстват упълномощени да докладват всяко неетично бизнес поведение или да предложат потенциални подобрения без страх от несправедливи последици, ние искаме да сме сигурни, че другите заинтересовани страни също могат да докладват безопасно и анонимно всяко предполагаемо бизнес неправомерно поведение. 

С разширяването на нашето портфолио за възобновяема енергия ние ще продължим да отчитаме напредъка си по отношение на нашите ESG цели. Междувременно ето някои ключови данни, базирани на нашето текущо производство на енергия. 
Това е еквивалент на:
176,729
захранени домакинства
150,919
спестени емисии
6,859,975
пораснали дървета
884,276,440
изминати км със стандартен автомобил
766,867
стандартни вътрешноевропейски полети
Цифрите по-горе са изчислени чрез специфичните коефициенти на интензитет на емисиите в мрежата на регионите, в които работим. Например енергийните мрежи с по-висока консумация на изкопаеми горива водят до по-високи спестявания на емисии чрез нашите централи за възобновяема енергия.
Някои от проектите, по които работим и развиваме.
Подкрепяме нашите бъдещи еко-герои

Юни, 2023 

В Енери твърдо вярваме, че образованието е ключът към устойчиво бъдеще. Като запознаваме децата с възобновяемата енергия и ги учим как да опазват околната среда, ние ги вдъхновяваме да се включат в положителните промени, към които се стремим. 

Затова създадохме „Оцветяваме с енергия“ – книжка за оцветяване, която е подходяща за деца в предучилищна и начална училищна възраст.  

Можете да изтеглите версията за принтиране от сайта ни. Тя е предназначена за родители, учители и всеки, който се занимава с образователна дейност.   

Нека създадем по-зелено утре, страничка по страничка! 

Проект “Помагаме на Украйна”

Март – октомври, 2022 

 Проектът “Помагаме на Украйна” се превърна в един от главните за Enery през 2022. Идеята за него идва като ответна реакция на войната в Украйна, избухнала през февруари 2022. От тогава до сега, Enery предостави временно настаняване, административна помощ и езикови курсове на украинските бежанци в Австрия. 

Нашите колеги от Словакия осигуриха закуски за 130 украински деца от словашко-украинско училище. Също така, организираха волейболен турнир за младежи, по време на който обясниха на участниците по какъв начин се произвежда соларната енергия и как тя помага за декарбонизацията на Европа. 

В България подкрепихме зелен образователен център, работещ за интеграцията на деца и семейства от Украйна. Осигурихме им учебници, закуски и участието им в летен лагер край морето. 

Общо оказахме помощ на 440 човека през различни инициативи. 

Колегите на Недялко в Розовата долина

В усилията си да подобрим местообитанията на опрашителите и да смекчим намаляването им, решихме да стартираме пчелен проект в електроцентралата ни в с. Караджалово, намираща се в Тракийския регион на България. С помощта на външни експерти по пчеларство и растителност и един от колегите ни, Недялко Дялков, който се занимава с пчеларство в свободното си време, нашият напредничав екип в България успя да привлече няколко пчелни семейства в соларния парк и да засади градина, подходяща за опрашители. По този начин, нашите най-нови „работници“ имат чиста храна наблизо. Като допълнителен бонус към първото количество произведен мед, вече имаме и наша реколта „соларна медена ракия“ от Караджалово. 

Био косачи на трева на работа

Април, 2021 – до сега

Към момента човечеството е изправено пред два важни проблема, свързани със загубата на биоразнообразие и глобалното производство на храна – липсата на обработваема земя и бързото намаляване на опрашителите. Поради това, решихме да съсредоточим усилията си върху дуалната употреба на земята и подкрепата на опрашителите. През 2021 г. изпълнихме успешно два проекта. Фотоволтаичните електроцентрали в някои от общностите, в които оперираме, носят негативна конотация, тъй като се възприемат като заемащи земя, която би могла да се използва за селско стопанство. За да избегнем това, ние се опитваме да развиваме само земя с нисък земеделски статут. Също така, започнахме да разглеждаме различни варианти за многоцелева употреба на земята, които да приложим в нашите обекти. Заедно с опитен местен фермер, нашият чешки екип вече успешно изпълни проект, при който въведохме овце, които да заменят конвенционалните техники за контрол на растителността и да удвоим предназначението на земята, която заемаме в нашата електроцентрала Určice в Моравия.

Ако искате да научите повече за Еnery и нашата култура на устойчивост, чувствайте се свободни да се свържете с нашия екип: sustainability@enery.energy