Най-чистата и най-достъпна
енергия в света

„Производството на енергия чрез фотоволтаици вече е най-евтиният метод за производство на чиста и устойчива енергия на нашите пазари. Освен това, потенциалът за прилагане на допълнителни употреби на земята в близост до производството на енергия нараства всеки ден.“
Готфрид Вана – Екип бизнес развитие, Австрия
Предимствата на фотоволтаичните системи
Соларните фотоволтаични системи са ключът към нисковъглеродното бъдеще на Европа

На всеки час Земята получава достатъчно слънчева светлина, за да задоволи световните енергийни нужди за цяла година. В Еnery ние използваме този природен ресурс чрез придобиване, разработване, изграждане и експлоатация на големи по мащаб соларни фотоволтаични централи в цяла Централна и Източна Европа. За разлика от традиционните електрически централи с изкопаеми горива, слънчевите панели не издават шум, не създават емисии, нямат движещи се части и генерират надеждно електричество за до 40 години. 

Когато планираме нови фотоволтаични проекти, ние се насочваме специално към обекти с ниско качество на почвата, които вече не са подходящи за селско стопанство, но са идеални за генериране на слънчева енергия. В допълнение към намаляването на въглеродните емисии, наземните соларни фотоволтаични инсталации осигуряват и широк спектър от екологични, социални и икономически ползи. 

Екологични ползи
Опазване на биоразнообразието и естествените местообитания

Наземните соларни фотоволтаични централи имат невероятно дълъг живот и нямат отрицателни въздействия върху самата земя. С малък физически отпечатък, слънчевите панели не причиняват смущения в естествените местообитания и всъщност могат да подобрят живота на растенията и животните, като влияят положително върху биоразнообразието. 

Минимално въздействие върху земята

По-голямата част от нашите соларни фотоволтаични инсталации са монтирани на прости рамки, закрепени към опорни точки в земята. Поради този изчистен подход, около 99% от общата площ остава недокосната. Когато нашите соларни фотоволтаични централи достигнат края на полезния си живот, ние можем просто да премахнем монтажните рамки и да възстановим земята в първоначалното ѝ състояние.  

Икономически ползи

Високи добиви на енергия 
Нашите соларни фотоволтаични инсталации се състоят от висококачествени слънчеви панели, инвертори, монтажни рамки и окабеляване. В нашите усъвършенствани проекти за централи ние избираме оборудване от високо ниво, за да увеличим максимално производството на енергия и спестяването на въглеродни емисии през целия живот на всеки проект. С фокусирането си върху ефективността и мащаба ние гарантираме, че всяка соларна фотоволтаична централа има значителен принос за по-зелена и по-устойчива енергийна среда. 

Опростена конструкция и минимална поддръжка 
В Еnery се стремим да инсталираме нашите наземни соларни фотоволтаични инсталации на равен терен, което ги прави много лесни за поддръжка. Като елиминираме необходимостта от достъп до покриви, ние можем да завършим инспекциите и сервизните дейности бързо и безопасно – намалявайки разходите и увеличавайки максимално производството на енергия.